Besöksadress

Rothoffsvägen 16
90342 Umeå

Postadress

Box 1430
90124 Umeå

Telefon
Bilhall: 090- 15 39 40
Verkstad: 090- 15 39 90
Reservdelar: 090- 15 39 89

E-post
info @ motorcentralenumea.se

Lars Eriksson
Lars Eriksson, Försäljare Transport
Telefon: 090 – 15 39 27
Epost: lars.eriksson

Kurt Nygren
Kurt Nygren, Försäljare Transport
Telefon: 090 – 15 39 53
Epost: kurt.nygren

tommy
Tommy Sandström, servicerådgivare
Telefon: 090 – 15 39 82
Epost: tommy.Sandström

tommy
Christoffer Gothnell, servicerådgivare
Telefon: 090 – 15 39 66
Epost: Christoffer.Gothnell

soren
Sören Jacobsson, verkstadschef
Telefon: 090 – 15 39 31
Epost: soren.jacobsson


pierre
Pierre Björck, Kundmottagare plåt
Telefon: 090 – 15 39 16
Epost: pierre.bjorck

lars
Lars Thomassen, Kundmottagare plåt
Telefon: 090 – 15 39 16
Epost: lars.thomassen

alex
Alexander Nelehag, Verkmästare plåt
Telefon: 090 – 15 39 16
Epost: Alexander.Nelehag


Direkt till Reservdelar
Telefon: 090 – 15 39 89
Epost:

lars
Fredrik Ohlsson, Företagssäljare
Telefon: 090 – 15 39 86
Epost: fredrik.ohlsson