YKB_2017-08-25

Scania Förarutbildning

Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven. EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Utbildningen är uppdelad i fem moduler med 7 timmars utbildning per modul.

Modul A (3): Lagar och föreskrifter
Modul B (1): Trafiksäkerhet och bränsleeffektiv körning
Modul C (2): Godstransporter
Modul D (4): Arbetsrisker och hälsa
Modul E (5): Nödsituationer och företagsimage

Fördjupad info om YKB finns på www.trafikverket.se.
Vi har möjlighet att anpassa kursplanen efter ert verksamhetsområde och era önskemål. Vi har även möjlighet att lägga kurser under helg, för att minska risken att den dagliga driften blir lidande. Hör av er med era önskemål!
I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

 

 

YKB-vecka 16-20/10 2017

 

2017/10/16, 08:00-17:00 YKB Delkurs 3/A Scania Umeå

2017/10/17, 08:00-17:00 YKB Delkurs 1/B Teoretisk Scania Umeå

2017/10/18, 08:00-17:00YKB Delkurs 2/C Scania Umeå

2017/10/19, 08:00-17:00 YKB Delkurs 4/D Scania Umeå

2017/10/20, 08:00-17:00 YKB Delkurs 5/E Scania Umeå

Säkra din kursplats här.

Fler utbildningstillfällen:

2017/09/06  APV nivå 1,2 och 3a

2017/09/07 APV nivå 1,2 och 3a

2017/09/08, 08:00-16:00 ADR Rep Motorcentralen Umeå

2017/10/21, 08:00-17:00 YKB Delkurs 3/A Scania Umeå

2017/10/28, 08:00-17:00 YKB Delkurs 3/A Motorcentralen Umeå

Säkra din kursplats här.

Övrigt kursutbud:

Scania Effektiv Körning (Ecodriving) och coachning.
ADR – transport av farligt gods
APV – arbete på väg
HLR – hjärt och lungräddning
mfl.

Priser vid förfrågan.

Kontaktpersoner

Kontaktperson vid bokning:
Gunilla Johansson, 090-15 39 97
gunilla.johansson@motorcentralenumea.se

Kontaktperson utbildare:
Sören Andersson, 070-631 25 95
soren.andersson@scania.com