YKB

YKB_2017-08-25

Scania Förarutbildning

Scania vill genom sin rikstäckande certifierade förarutbildning öka kompetensen inom branschen och medverka så att förarna kan uppfylla lagkraven. EU-direktivet kräver att alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Utbildningen är uppdelad i fem moduler med 7 timmars utbildning per modul.

Modul A (3): Lagar och föreskrifter
Modul B (1): Trafiksäkerhet och bränsleeffektiv körning
Modul C (2): Godstransporter
Modul D (4): Arbetsrisker och hälsa
Modul E (5): Nödsituationer och företagsimage

Fördjupad info om YKB finns på www.trafikverket.se.

Vi har möjlighet att anpassa kursplanen efter ert verksamhetsområde och era önskemål. Vi har även möjlighet att lägga kurser under helg, för att minska risken att den dagliga driften blir lidande. Hör av er med era önskemål!
I Scanias förarutbildning ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

YKB, 19-23 februari 2018

2018/02/19, 08:00-16:00: modul E, delkurs 5

2018/02/20, 08:00-16:00: modul A, delkurs 3

2018/02/21, 08:00-16:00: modul B,  delkurs 1

2018/02/22, 08:00-16:00: modul C, delkurs 2

2018/02/23, 08:00-16:00: modul D, delkurs 4

Övrigt kursutbud:

Scania Effektiv Körning (Ecodriving) och coachning.
ADR – transport av farligt gods
APV – arbete på väg
HLR – hjärt och lungräddning
mfl.

Priser vid förfrågan.

Kontaktpersoner

Kontaktperson vid bokning:
Gunilla Johansson, 090-15 39 97
es.ae1539870482munel1539870482artne1539870482croto1539870482m@nos1539870482snaho1539870482j.all1539870482inug1539870482

Kontaktperson utbildare:
Sören Andersson, 070-631 25 95
moc.a1539870482inacs1539870482@noss1539870482redna1539870482.nero1539870482s1539870482