Kvalitet och miljö

Miljö- och kvalitetscertifierade

Sedan juni år 1998 är Motorcentralen i Umeå AB ISO 9000-certifierade. Det innebär att vi har ett system som talar om hur vi arbetar.

I december år 2002 certifierades vi också för miljön med ISO 14000. Det är ett system som talar om hur vi arbetar för att värna om miljön.

Övergripande kvalitets- och miljöpolicy

”Vi skall leverera produkter och tjänster som tillgodoser kundernas krav och förväntningar. Detta avser såväl kvalitet som miljöhänsyn. Vi skall arbeta förebyggande och mot mål som leder till ständiga förbättringar samt följa lagar och krav som berör verksamheten. Verksamheten skall präglas av hög kvalitet, personligt engagemang och miljötänkande.”

Hållbarhetsredovisning

I år är första året som vi publicerar en hållbarhetsrapport för Motorcentralen, ett spännande arbete som givit många insikter om allt arbete som vi faktiskt gör och har gjort genom åren. Vi har fortfarande mycket arbete kvar men nu har vi startat. Läs den här!