Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

 • När spar vi uppgifter
  • Vi sparar personuppgifter när du exempelvis använder dig av våra formulär på vår hemsida för att kontakta oss, när du bokar tid för/utför ett arbete på vår verkstad samt när du gör en bilaffär hos oss.
 • Vad spar vi för uppgifter
  • När du bokar tid för eller får en verkstadstjänst utförd alternativt gör en bilaffär hos oss sparar vi personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. I de fall det krävs sparas också personnummer och registreringsnummer (ex. för att kunna registrera en bil du köper av oss, teckna försäkring, avbetalnings-/leasingkontrakt etc.).
 • Hur länge spar vi dina uppgifter
  • Beroende på vad som ligger till grund för en behandling av dina personuppgifter sparar vi dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan.
 • För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter
  • Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera bokningar, köp, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att genomföra ett köp eller en bokning samtycker du även till att vi skickar information till dig, via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbjudanden som är anpassade för dig, inkallelser till service/garantikampanjer, däckbytardagar etc.
 • Vem lämnar vi ut uppgifter till
  • Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden.
   Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter och fordonsuppgifter till fordonstillverkare och generalagenten för respektive fordonsmärke. Det är framförallt fråga om fordonsinformation som lämnas ut men för att hantera återkallelser och garantiärenden förekommer även att kontaktinformation utlämnas till dessa aktörer för ex kundundersökningar.
   Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till ex. försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande.
   Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.
 • Hur skyddar vi dina uppgifter
  • All vår data lagras med hög säkerhet i alla led. Tillgång till system med personuppgifter är styrt på personnivå och alla medarbetare har fått utbildning i hantering och säkerhet.
   Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Datainspektionen.
 • Hur kan du påverka behandlingen
  • Du har rätt att när som helst få information om vilka uppgifter vi behandlar.
  • Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.
 • Kontakt/ansvar